پنج شنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۰ 4 رمضان 1442 Thursday, 15 April , 2021 ساعت تعداد کل نوشته ها : 8 تعداد دیدگاهها : 0×
 • اوقات شرعی

 • جلسه ای که با حضور شهردار و مسئولین واحدهای شهرداری با ریاست اداره آبفای چمران برگزار گردید.

  21 آگوست 2020 - 13:33 556 بازدید

  به گزارش ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ شهرداری و شورای اسلامی شهر چمران ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪﺍﯼ که با حضور شهردار و مسئولین واحدهای شهرداری با ریاست اداره ابفای چمران ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻫﻢ ﺍﻓﺰﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ دفتر ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ، انوشیروان بهرامی اظهار داشت : ﺷﺮﮐﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺷﻬﺮﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ […]

  جلسه ای که با حضور شهردار و مسئولین واحدهای شهرداری با ریاست اداره آبفای چمران برگزار گردید.
  پ
  پ

  به گزارش ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ شهرداری و شورای اسلامی شهر چمران ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪﺍﯼ که با حضور شهردار و مسئولین واحدهای شهرداری با ریاست اداره ابفای چمران ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻫﻢ ﺍﻓﺰﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ دفتر ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ، انوشیروان بهرامی اظهار داشت : ﺷﺮﮐﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺷﻬﺮﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ ﺍﺳﺖ که ﺑﺎ تعامل بیشتر با ﺷﺮﮐﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺷﻬﺮﯼ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﺍﯾﻦ هم ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻧﯿﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .
  بهرامی ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﻻﺯﻣﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕﺩﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺻﺮﻑ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻫﺪﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻏﯿﺮ ﺍﺻﻮﻟﯽ ﮐﺮﺩ .
  ﻭﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﺍﮔﺮ ﻫﺪﻑ ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﻟﯽ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻭﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻏﯿﺮ ﺍﺻﻮﻟﯽ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻓﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺭﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ خود ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .

  ﺷﻬﺮﺩﺍﺭچمران با بیان اینکه : ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯾﻢ ﺑﺎﺭﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ در تمام زمینه ها هستیم.
  ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ مهندس شیرانی ﺭﺋﯿﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ شهر چمران اظهار کرد : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪپوسیدگی ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ شاهد شکستگی های مداوم ﻫﺴﺘﯿﻢ و وضعیت خطوط فاضلاب چمران به وضعیت قرمز رسیده و یک عزم و اعتبار ملی را میطلبد. ﻭﯼ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻬﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ بیان داشت این اداره امادگی جهت واگذاری انشعاب دفع فاضلاب به آن دسته از شهروندانی که اقدام به رها سازی فاضلاب در جوی های رو باز میکنند را دارد.
  روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر چمران

  این مطلب بدون برچسب می باشد.

  نوشته های مشابه

  ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.